Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Pszczyny

w ramach Pucharu Śląska w klasie Omega 27-28 maja 2017

Zawiadomienie

24.04.2017
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

PUCHAR ŚLĄSKA W KLASIE OMEGA REGATY O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY 2017

Organizator regat:
Urząd Miejski w Pszczynie ul. Rynek 2
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Pszczyna ul. Basztowa 4
Uczniowski Klub Żeglarski MORIS Pszczyna ul. K. Wielkiego 5
zuberd@op.pl
tel.: 601 660 885
tel.: 32 210 43 57
1. Termin i ranga regat:
Regaty o Puchar Burmistrza Pszczyny rozegrane zostaną na Jeziorze Łąckim (biuro regat przy ul. Piotra Skargi 44) w dniach 27-28 maja 2017 roku,

2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa
2017-2020, oraz przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących
w regatach.

3. Regaty rozegrane zostaną w klasie:OMEGA Standard
- klasyfikowane w Pucharze Śląska. Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 3 (trzy).

4. Organizator posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.

5. Port i biuro regat: Ośrodek Sportów Wodnych 43-241 Łąka, ul. Piotra Skargi 44.
Organizator zapewnia nieodpłatnie :
- slipowanie, korzystanie z pola namiotowego WC i toalet na terenie rozgrywania regat
- wyżywienie:
27.05.2015 (sobota) - śniadanie - szwedzki stół, obiad, kolacja - grill
28.05.2015 (niedziela) - śniadanie, obiad

Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia dla osób towarzyszących w cenie 20zł/os/dzień.
- uczestnicy otrzymują również pamiątkowe koszulki - prosimy przy zgłaszaniu podawać rozmiary noszone przez załogę (rozmiar koszulek dla załogi należy podawać do dnia 14.05.2017, załogi zgłoszone po tym terminie nie otrzymają pamiątkowych koszulek) - druk zgłoszenia w załączniku. Istnieje możliwość zamówienia koszulki dla osoby towarzyszącej w cenie 30zł/szt.

6. Zgłoszenia do regat: Od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia na stronie www.moris.pszczyna.pl, www.regaty.moris.pszczyna.pl , www.pszczyna.pl, www.klasaomega.pl, zgłoszenia (załącznik 1) drogą elektroniczną na adres: lzalucka@pszczyna.pl; osw.laka@gmail.com .
Opłata startowa w wysokości 100zł od załogi płatna gotówką w biurze zawodów.

7. Program Regat
Piątek, 26.05.2017
15.00 - 20.00 przyjmowanie zgłoszeń
20.00 - koncert zespołu Ryczące 20

Sobota, 27.05.2017
8.00 - 11.00 - przyjmowanie zgłoszeń
11.00 - uroczyste otwarcie regat
12.00 - Start regat
17.00 - Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
17.30 - Biesiada Żeglarska
19.00 - koncert zespołu Trzecia Miłość
21.00 - koncert zespołu Za Horyzontem

Niedziela, 28.05.2017
10.00 - start regat
15.00 - Uroczyste zamknięcie regat i wręczenie nagród


8. Instrukcja Żeglugi i ew. komunikaty dostępne będą po zgłoszeniu się zawodników do regat.

9. Opłata startowa: 100zł od załogi płatna w biurze zawodów.

10. Pomiary i ważenie jachtów: możliwość przeprowadzenia pomiarów i ważenie jachtu oraz żagli na terenie portu regat w Goczałkowicach.

11. Otwarcie regat:
Otwarcie regat Pucharu Śląska w klasie Omega odbędzie się w dniu 27 maja 2017
o godzinie 11:00 w Łące przy ul. Piotra Skargi 44.


12. Start do I wyścigu: Planowany na godzinę 12:00

13. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

14. Wyścigi: Organizator planuje rozegranie 9 - ciu wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż trzech wyścigów najgorszy zostanie odrzucony.
- 27 maja 2017 start godzina 12:00
- 28 maja 2017 start godzina 10:00

15. Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego wyścigu.

16. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej w ciągu 1 godziny od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również protesty zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona, lub są zgłoszeni jako świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. Po upływie czasu protestowego.

17. Zakończenie regat: zakończenie regat planuje się ok. godziny 16:00 w dniu 28 maja 2017 roku

18. Nagrody:
? Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymują puchary i dyplomy
? Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach II - III otrzymują puchary i dyplomy
? Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy
? Nagrody wg regulaminu sponsorów: (bony do wykorzystania w sklepie żeglarskim)
I miejsce - 700 zł
II miejsce - 500 zł
III miejsce - 400 zł
IV miejsce - 300 zł
V miejsce - 200 zł
VI miejsce - 100 zł (kwoty mogą ulec zmianie z zależności od liczby uczestników)

19. Przepisy żeglugowe: Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43
z 2001 r.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997 r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003 r.)

20. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (? obsługiwania urządzenia sterowego?) jachtu będącego w wyścigu.

21. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie prze Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

22. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

23. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach - przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

24. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.

25. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat. Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenie do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń OC sterników na czas regat.

Zgłoszenie do regat -> ZGŁOSZENIE DO REGAT 2017