Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Pszczyny

w klasach Optmist i Laser 12-13 czerwca 2021

Zawiadomienie

Zgłoszenie do regat 2021

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY
W KLASACH OPTIMIST A i B, LASER RADIAL i LASER 4.7

Organizator regat:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczyna ul. Basztowa 4 , 43-200 Pszczyna
Tel. 664 748 103, e-mail: LZALUCKA@PSZCZYNA.pl

Współorganizator regat:
Uczniowski Klub Żeglarski MORIS Pszczyna, ul. Ks. Piotra Skargi 44, 43-241 Łąka

1.Termin i miejsce regat:
Regaty rozegrane zostaną w dniach 12.06-13.06.2021r. na Jeziorze Łąka na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące przy ul. Piotra Skargi 44.
? Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 12.06.2021 r. o godz. 11:00.

2. Biuro Regat:
Na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące przy ul. Piotra Skargi 44.

Organizator zapewnia nieodpłatnie:
- slipowanie, korzystanie z campingu, pryszniców, WC i toalet na terenie Ośrodka Sportów Wodnych,
- wyżywienie dla zawodników:
12.06.2021 (sobota) - śniadanie - szwedzki stół, kolacja - grill
13.06.2021 (niedziela) - śniadanie, obiad
Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia dla osób towarzyszących w cenie 50zł/os (koszt wyżywienia jednej osoby w okresie 12-13.06.2021r.).

3. Regaty rozgrywane będą zgodnie z ?przepisami? zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021-2024 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO, PSKL, Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi.

4. Regaty rozegrane zostaną w klasie: Optimist gr. A, gr. B, Laser Radial oraz Laser 4,7. Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 5 (pięć).

5. Organizator posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.

6. Zgłoszenia do regat:
a) Wstępnych zgłoszeń należy dokonać mailowo (LZALUCKA@PSZCZYNA.PL)
w terminie do 01.06.2021r. (Załącznik 1)
b) Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze zawodów w piątek (11.06) od 17.00 do 20.00 oraz w sobotę (12.06) od 7.30 do 10.00.
c) Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
? aktualne badanie lekarza sportowego;
? licencja sportowa
? ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ
?certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
? licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
? potwierdzenie zapłaty składek do PSKL, PSKO

7. Opłata startowa: 80zł/zawodnik płatna przy zgłoszeniu w biurze zawodów lub
na konto UKŻ MORiS Pszczyna : 28 8448 0004 0037 1979 2000 0001
Tytułem (Nazwa klubu - regaty żeglarskie). Opłata na konto do dnia 10.06.2021r.
Po tym terminie prosimy o wpłatę w biurze zawodów.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na maila (LZALUCKA@PSZCZYNA.PL)

8. Opłata z tytułu dodatkowego wyżywienia: 50zł/osoba płatna tylko w biurze zawodów!!! Organizator prosi o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń na: LZALUCKA@PSZCZYNA.PL

9. Program Regat:
Piątek (11.06.2021r.) 17.00 - 20.00 - biuro zawodów
Sobota (12.06.2021r.) 7.30 - 10.00 - biuro zawodów
10.15 - oficjalne otwarcie regat
11.00 - start pierwszego wyścigu

Niedziela (13.06.2021r.) 11.00 - rozpoczęcie drugiego dnia regat
15.00 - planowane zakończenie regat i wręczenie nagród

10. Instrukcja Żeglugi i ew. komunikaty dostępne będą na stronie: http://www.regaty.moris.pszczyna.pl/; http://www.moris.pszczyna.pl/ oraz po zgłoszeniu się zawodników do regat w biurze zawodów.

11. Pomiary i ważenie jachtów: Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

12. Otwarcie regat:
Otwarcie regat odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 o godzinie 10:15 na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące.

13. Wyścigi: Organizator planuje rozegranie 7 - miu wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż trzech wyścigów najgorszy zostanie odrzucony.
? 12 czerwca 2021 start godzina 11:00
? 13 czerwca 2021 start godzina 11:00
? starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego

14. Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego wyścigu.

15. Protesty: Protesty muszą być sygnalizowane w momencie przekraczania linii mety. Protesty muszą być pisane na formularzach dostępnych w Biurze Regat dostarczone w ciągu 1 godziny po czasie ukończenia przez ostatni jacht ostatniego wyścigu dnia. Protesty będą rozpatrywane w przybliżeniu w kolejności ich otrzymania i możliwie najszybciej. Zawiadomienie o protestach będzie wywieszone przed upływem 15 minut od zakończenia czasu przyjmowania protestów. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do sprawdzania, czy nie są wzywani jako strony lub w charakterze świadków.

16. Nagrody:
? Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymują puchary i dyplomy
? Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach II - III otrzymują puchary i dyplomy
? Optimist A - chłopcy/dziewczyny
? Optimist B - chłopcy/dziewczyny
? Laser 4.7 - chłopcy/dziewczyny
? Laser Radial - open
? Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody/bony

17. PRAWA DO WIZERUNKU Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów
i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Ponadto zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie realizacji zadania publicznego.

18. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach - przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

19. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne
w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.

20. Ubezpieczenie: zawodnicy muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC na kwotę 1 500 000,00 Euro obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat.

21. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego
w sprawie organizacji Regat Żeglarskich w czasie pandemii COVID-19.